Website disclaimer

Deze website is eigendom van Artsenpraktijk Loods 80

Contactgegevens

Roterijstraat 80
8560 Wevelgem

+32 56 89 09 66
info@artsenpraktijkloods80.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Artsenpraktijk Loods 80 of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Artsenpraktijk Loods 80 doet er alles aan opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten zal Artsenpraktijk Loods 80 zijn best doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Artsenpraktijk Loods 80 kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van (de informatie op) deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging gewijzigd of aangevuld worden. Artsenpraktijk Loods 80 geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die hieruit zou voortvloeien.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Artsenpraktijk Loods 80 verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.

Privacybeleid

Artsenpraktijk Loods 80 hecht belang aan uw privacy.

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) gaat uitgebreid over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers.

Deze nieuwe wetgeving houdt in dat Artsenpraktijk Loods 80 uw persoonlijke en gezondheidsgegevens enkel verzamelt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en wettelijk gerechtvaardigde doeleinden.

In respect voor de GDPR is het met uw akkoord dat Artsenpraktijk Loods 80 uw algemene en gezondheidsgegevens bewaart, en met uw akkoord dat we uw gegevens – indien nodig – uitwisselen met andere gezondheidswerkers.

Deze nieuwe wetgeving houdt evenzeer in dat alle data (labo, brief, voorschrift, attest) nog alleen aan de persoon zelf kan en mag verstrekt worden. Gegevens doorsturen per fax of per mail zijn niet meer toegelaten.

Elke patiënt heeft nu ook het recht tot transparantie van zijn/haar gegevens, van inzage, van correctie evenals het recht op gegevens verwijderen, beperking van verwerking en het recht op overdracht van de gegevens.

Cookies

Artsenpraktijk Loods 80 gebruiken cookies om uw surfervaring aangenamer te maken en om de inhoud en werking van deze website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan de installatie van cookies weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen, maar dan zullen sommige onderdelen van deze website niet of niet optimaal werken. Indien u de website verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen, gaat Artsenpraktijk Loods 80 ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.